Horgász Show 2023 „Regisztrálj és nyerj” részvételi szabályzat

Horgász Show 2023 „Regisztrálj és nyerj” részvételi szabályzat

 1. A játék szervezője (továbbiakban: Szervező)

Cégnév:          Energofish Kft.

Székhely:        1201 Budapest, Helsinki út 74.

Adószám:       10797534-2-43

E-mail cím:     info@energofish.hu

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

Az Horgász Show 2023 „Regisztrálj és nyerj” akcióban (továbbiakban: Akció) az a természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Kupon tulajdonos”), aki

 

 • a 18. életévét betöltötte
 • cselekvőképes
 • elfogadja a jelen Játékszabályzatot

 

Az Akcióban nem vehetnek részt a rendezvényt és a játékot szervező, illetve lebonyolító cégek vezetői, alkalmazottai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozóik.

 

 

 1. Az Akcióban való részvétel feltétele és menete:

Az Akcióban való részvétel feltételei:

 

 • A Részvevő személyeknek a https://horgaszshow.hu/hu/jegyarak/ oldalon elővételben vagy a Horgász Show területén, a kijelölt Pénztáraknál belépőjegyet kell vásárolnia a 2023-as Horgász Show rendezvényre.

Az Akcióban való részvétel menete:

– Az Akció és rendezvény időtartama alatt regisztrálhat a szelvény tulajdonos. A regisztráció legutolsó napja 2023. március 19.

 • A regisztrációt követően március 19.-ig válthatja be a kupon tulajdonos a kuponját az Energofish standon, legalább 5000 Ft-os vásárlási érték mellett.
 • A Belépőjegy mellé minden vásárló egy szelvényt fog kapni, amivel átveheti majd a jegy mellé járó ajándék terméket, majd ezen szelvény kitöltése után részt vehet egy nyereményjátékban is, plusz a perforációval elválasztott részen lévő kuponnal egy akcióra is jogosulttá válik.
 • A szelvény felső részével a belépés után az AJÁNDÉK ÁTVEVŐ standon tudják átvenni a kiérkezők a jegy mellé járó ajándék terméket, a szelvény kitöltése és helyes leadása után.

 

 1. Az Akció időtartama

 

 • Az Akció teljes időtartama: 2023. február 15. – március 19.

 

 1. Információ az Akcióról:
  • A belépő vásárlást követően a kiállítás utolsó napjáig veheti át a Résztvevő az ajándék terméket, a Horgász Show kiállítás területén kijelölt standon.
  • A belépőjegy mellé járó Regisztrációs űrlap kitöltése után, azzal átvehető egy választható ajándék és a szelvény perforációs elválasztása mellett, az alsó felén egy 1000 Ft-os kedvezvény kupon is található.
  • Az ajándék átvételéhez az adatok kitöltése szükséges, és az ajándék termék bejelölése
  • Az ajándék termékek kiválasztása mellett egy nyereményjátékban is részt vehet minden résztvevő, amelyben a választott technikához lehet egy-egy 50000 Ft értékű nyereménycsomagot nyerni a rendezvény utolsó napján.
  • A perforációs elválasztás alatt lévő kupon csak az Energofish standján váltható be, minimális 5000 Ft-os kosárérték elérése mellett.
 2. Ajándékok és nyeremények

  • Ezen kampányban, mint ajándék termék a következő termékek szerepelnek: Horgász kés, Halkiemelő fogó, The One vödör
  • Ezen kampányban, mint kupon a következő termékek szerepelnek: 1000 Ft-os névértékű kedvezmény kupon, mely az Energofish standodn váltható be 5000 Ft-os vásárlás felett
  • Ezen kampányban, mint nyeremény termék a következő termékek szerepelnek: Carp Expert bojlis szett, Benzár Method szett, Wizard pergető szett

Az akció a készlet erejéig vehető igénybe és készpénzre, utalványra, egyéb tárgyra nem becserélhető, nem beváltható.

 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata hozzáférhető a https://horgaszshow.hu/ weboldalon.

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

 • A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait (név, lakcím, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint jövőbeli promóciókról és akciókról való tájékoztatás és megkeresés céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, használja. A kezelés jogalapja Játékos önkéntes hozzájárulása.
 • Szervező További harmadik személyeknek a Játékos adatait nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott kötelezettségeket követően a résztvevő játékos az info@energofish.hu email címre történő email megküldésével kérheti adatainak törlését az adatbázisból.
 • A Szervező a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, e-mail címe, míg a nyertes Játékos esetében további személyes adatokat is elkérhet a Szervező, amennyiben ezek adózás, vagy egyéb eljárások lefolytatása miatt szükséges.
 • Játékos a játékban való részvétellel jelen szabályzatot elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben nyer, vagy a nyeremény sorsolásán részt vesz, úgy Szervező a nyeremény átadásáról, kép és hangfelvételt készít, s azt televízió, rádió, vagy online közvetítés során felhasználja. Játékos kijelenti, hogy erre tekintettel Szervezővel szemben semmilyen díjat, költséget nem követel, ezeken a felületeken történő megjelenéshez területi és időbeli korlátozás nélküli hozzájárulását adja. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy ezen kép és hangfelvételeket Szervező reklám és hirdetési célokra is felhasználhatja, Játékos bármilyen további engedélye, vagy feltétele nélkül oly módon, hogy az Játékos személyiségi jogait nem sértheti.
 • A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Nyereményjáték hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
 • Játékos a nyeremény személyes átvétele esetén külön nyilatkozat aláírása nélkül is visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Nyereményjátékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Nyereményjátékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele. Játékosok a regisztráció (sorsolási szelvény kitöltése) során megadják a marketingcélú hozzájárulást, beleegyezést ahhoz, hogy a regisztráció során, önkéntes módon az általuk megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából a Szervező felhasználhassa.
 • Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az info@energofish.hu email címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos érvényes részvételét a Nyereményjátékban.
 • A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Nyereményjáték Szervezője a nyelvi értelmezésből fakadó esetleges félreértésekért Szervező felelősséget nem vállal.
 • A Játékos az Info.tv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
 • Szervező a szabályzat módosításának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosított szabályzatot jelen szabályzat közzétételének megfelelően közzé teszi.